The Japanese Society of Child Neurology

Membership

Last Update:Jul. 7, 2022

Membership

Honorary Members

Tsugutoshi AOKI

Toshiaki ABE

Masataka ARIMA

Yoshikatsu ETO

Shinji FUSHIKI

Kazuhiro HAGINOYA

Kiyoshi HASHIMOTO

Toshiyuki HASHIMOTO

Kyoko HIRASAWA

Shinichi HIROSE

Kazuie IINUMA

Hiroyuki ISHIHARA

Asayo ISHIZAKI

Tatsuro IZUMI

Makiko KAGA

Hiroko KODAMA

Komei KUMAGAI

Toru KUROKAWA

Kihei MAEKAWA

Toyojiro MATSUISHI

Teruhisa MIIKE

Masashi MIZUGUCHI

Mariko MOMOI

Toshisaburo NAGAI

Kenji NIHEI

Ikuya NONAKA

Hirokazu OGUNI

Shizuo OI

Kousaku OHNO

Yoko OHTSUKA

Shintaro OKADA

Makiko OSAWA

Yoichi SAKAKIHARA

Masayuki SASAKI

Morimi SHIMADA

Minoru SHINODA

Kenji SUGAI

Hideo SUGIE

Tateo SUGIMOTO

Yoshiyuki SUZUKI

Keiya TADA

Yukio TAKASHIMA

Hiroshi TAMAI

Hitoshi YAMAMOTO

Tsunekazu YAMANO

Kazuyoshi WATANABE

Chairperson

Miitsuhiro KATO

Members of the Board of Directors

Hideo ENOKI

Tokiko FUKUDA

Katsunori FUJII

Kyoko ITO

Satoko KUMADA

Katsuhiro KOBAYASHI

Izumi KONDO

Yoshihiro MAEGAKI

Masakazu MIMAKI

Eiji NAKAGAWA

Jun NATSUME

Masahiro NONAKA

Akihisa OKUMURA

Hitoshi OSAKA

Junichi TAKANASHI

Yasuhiro TAKESHIMA

Tatsushi TODA

Toshiyuki YAMAMOTO

Yushiro YAMASHITA

Auditors

Masaharu HAYASHI

Takako TAKAHASHI

PAGE TOP